2018-09-07

Ljusare i skogsgläntan

Det lilla skogspartiet mellan Åshöjdsvägen och Dahlbergsvägen har vuxit igen med sly och annan växtlighet. Men nu ska parkavdelningen se till att det gallras och rensas på platsen så att det blir ljust, snyggt och prydligt. Arbetet påbörjas inom kort.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se