2016-08-26

Lönnar flyttas

Ett tiotal små lönnar som har planterats vid Järnavägen har hamnat på lite olyckliga platser. Under ungefär två veckor kommer därför lönnarna att tas upp och planteras om på andra platser.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se