Nybo
Nykvarns kommun
2016-08-26

Lönnar flyttas

Ett tiotal små lönnar som har planterats vid Järnavägen har hamnat på lite olyckliga platser. Under ungefär två veckor kommer därför lönnarna att tas upp och planteras om på andra platser.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se