2020-06-12

Lövhantering pågår

Gång- och cykelbanor har sopats en omgång och där så är möjligt tar Gatuavdelningen upp löv som har fallit. Än så länge sitter dock många höstlöv kvar på grenarna - lövhanteringen fortsätter så länge det är barmark


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se