2016-04-25

Målning på Björkesta

Under våren och sommaren kommer träfasaderna på Björkestahallen och Björkestaskolan att målas om. Läs mer -->

Nybo inväntar just nu också offerter på ommålning och reparation av fönsterpartierna i Turingehallen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se