2018-11-05

Målning på gång

De två trapphusen på Järnavägen 5–7 ska målas om. Just nu pågår förarbete med att bestämma färgsättning, exakta ytor som ska åtgärdas med mera. När själva målningsarbetet ska börja är dock inte fastställt ännu. Ny information kommer så snart datum är bestämt. 

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se