Målningsarbeten på gång

Ett par större målningsarbeten är beställda för några av kommunens verksamhetslokaler. Det är först Taxinge förskola, där fasaderna på avdelningen Valparna och Taxarna ska fräschas till och målas om.

På lungnets äldreboende ska plåttaket på rotundan bättras och målas om. Bägge arbeten färdigställs under sommaren.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se