Nybo
Nykvarns kommun
2017-11-03

Manlig stämma i växeln

Nykvarnsbostäders växel har fått förstärkning med en ny röst. Från och till en tid framöver kommer fastighetsskötaren Kenth Emanuelsson att hjälpa till att svara i växeln och lotsa uppringarna vidare.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se