2017-11-03

Manlig stämma i växeln

Nykvarnsbostäders växel har fått förstärkning med en ny röst. Från och till en tid framöver kommer fastighetsskötaren Kenth Emanuelsson att hjälpa till att svara i växeln och lotsa uppringarna vidare.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se