2016-04-29

Markarbeten på Karaffen

Under maj månad återupptas vissa markarbeten runt nybyggena i Karaffen. Det rör sig om efterjusteringar med sådant som inte hann bli klart innan vintern slog till.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se