Nybo
Nykvarns kommun
2016-04-29

Markarbeten på Karaffen

Under maj månad återupptas vissa markarbeten runt nybyggena i Karaffen. Det rör sig om efterjusteringar med sådant som inte hann bli klart innan vintern slog till.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se