Markarbeten vid Winklerska förskola

Gamla staket och slipers på gården vid Wiklerska förskolan ska bort och en ny, stor sandlåda ska anläggas. Det är åtgärd som syftar till högre säkerhet på lekytorna och den kommer att utföras under den kommande månaden. Arbetet sker i nära samråd med verksamheten, eftersom det bland annat innebär att stora maskiner ska arbeta på platsen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se