2015-11-17

Mer än beräknat på Tallbacken

Fasadrenoveringen och ommålningen på Tallbackens förskola blev mer omfattande än beräknat...

I samband med de ursprungliga arbetena upptäckte man större skador på träfasaden än väntat, liksom ett förrådstak och en rad stolpar som behövde bytas.
Huvuddelen av arbetet är klart – det som återstår är bland annat målning av olika fasaddetaljer, ett arbete som slutförs efter vintern.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se