2015-09-25

Missa inte Aktiv Bo!

Nyligen har enkätformulären för hyresgästenkäten Aktiv Bo delats ut i brevlådorna. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna..

eftersom de utgör ett viktigt underlag för Nybos planering och prioriteringar – så missa inte att svara på fårgorna.
Du kan fylla i formuläret och skicka tillbaka i det bifogade svarskuvertet eller göra enkäten på nätet enligt anvisningarna i brevet.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se