Nu är första spadtaget till nya Nykvarns Centrum taget!

Tisdagen den 16 december klockan 14:00 tog Fredrik Brodin, projektansvarig på Broadgate & Stendörren Fastigheter, Elisabett Michanek, kundansvarig på Broadgate & Stendörren Fastigheter, Bengt Zetterberg, ordförande i Nykvarnsbostäders styrelse, Runar Andersson, vice ordförande i Nykvarnsbostäders styrelse och Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande första spadtaget till nya Nykvarns Centrum. Här hittar du bilder från första spadtaget. Fotograf är Bengt Jägerskog.

Vad händer nu?


Efter jul- och nyårshelgerna kommer kommunens entreprenör AB Styrhytten att börja gräva för att lägga ner nya ledningar för vatten och avlopp genom hela centrumet med start vid Hökmossvägen, förbi kyrkan, ICA, kommunhuset fram till strax efter vårdcentralen. Inne i centrum kommer man att jobba i flera korta etapper som kommer att fyllas igen efter hand. Ledningsarbetet för vatten och avlopp beräknas vara klart i slutet av maj 2015.
För att ge plats för de maskiner som kommer att användas kommer man att ta bort skärmtak vid butiker och restauranger, liksom den lilla scenen som finns i centrum. Den röda ladan kommer att rivas och på platsen kommer Styrhytten AB att etablera sig under arbetet.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se