Nu inleds Lundavägen, etapp 2

Nu fortsätter ombyggnationen av Lundavägen med etapp 2 som bland annat innebär byggnation av en cirkulationsplats, ny utfart från Lundavägen till Järnavägen och uppfräschning av gång- och cykelvägen. Måndagen den 10 juni etablerar sig entreprenören på parkeringsplatsen vid Lundavägen mitt emot Statoil. Etableringen innebär begränsad tillgång till parkeringsplatser under byggtiden, som kommer att pågå till vecka 43.
I den andra etappen av ombyggnaden av Lundavägen kommer en cirkulationsplats att byggas i korsningen Centrumvägen-Gammeltorpsvägen. Den kommer att bilda en portal till Nykvarns Centrum, prydd med ett konstverk i form av en slända signerad Nykvarnskonstnären Åke Törnqvist.
Korsningen Lundavägen-Järnavägen kommer att flyttas en bit söderut jämfört med idag. Samtidigt ska gång- och cykelvägen fräschas upp, bland annat med ny belysning.
Under projektet kommer entreprenören att etablera sig på parkeringsplatsen vid Lundavägen, mitt emot Statoil. Det innebär att det kommer att vara begränsad tillgång till parkeringsplatser i området. Återvinningsstationen kommer att flyttas tillfälligt under byggtiden.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se