2018-04-12

Nu pågår kontroll och borttagning av träd och buskar

Parkavdelningen ser just nu över det yttre i våra bostadsområden, och då fram för allt träd och buskar.
En del ansas och klipps ner, och annat tas bort helt och hållet – och då främst prydnadsträd. Viktigt att notera är dock att de träd som tas bort endast är sådana som angripits av sjukdom eller är i för dåligt skick av andra orsaker.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se