2018-04-13

Nu startar sandsopningen på allvar.

måndag 16/4 samt tisdag 17/4 kommer sandupptagning ske på skolor. Sandsopning kommer att pågå mellan 17:30-21:00.
Centrumparkeringen kommer att sopas på morgonen den 19/4 mellan klockan 04:45-08:00 för att minimera störningsmoment för verksamheterna och boende i centrum så mycket som möjligt. Parkeringen kommer att stängas av under pågående arbete. Vi hänvisar till alternativa parkeringar under arbetets gång.
Veckan därpå kommer vi att påbörja sopning av tågparkeringarna. Sandupptagning kommer att ske 24/4 mellan 05:00 och 08:00 Parkeringen kommer att stängas av under pågående arbete. Vi hänvisar till alternativa parkeringar under arbetets gång.
Vecka 17 kommer sandupptagning av gång och cykelbanor och vägar påbörjas. Vi kommer att påbörja sopningen någon gång under veckan närmare information kommer.
Sandupptagning i bostadsområden kommer ske parallellt med övriga insatser mer info kring detta kommer.
Parkering vid Lundavägen kommer att ske parallellt med övriga insatser mer information kring detta kommer. Parkeringen kommer att stängas av under arbetets gång.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se