2018-02-22

Nya handlingsplaner på gång

Utifrån svaren i höstens Aktivbo undersökning  pågår just nu ett febrilt arbete med olika åtgärdsplaner. Fastighetsavdelningens handlingsplan är redan klar och nu i veckan ska utemiljön diskuteras med gata- och parkavdelningen. Dessutom ska lokalvårdsavdelningen ta fram en handlingsplan för städning av trapphus med mera.

 

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se