2020-03-30

Nya lägenheter i Brokvarn

Nu planeras nya bostäder i Brokvarn. Det blir tvåvåningshus med totalt cirka 30 lägenheter varav merparten kommer att vara 2:or och 3:or.
Markarbetet planeras starta redan till hösten, och om allt går enligt planerna kan de nya hyresgästerna sedan flytta in senast sommaren 2021.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se