Ny ansvarsfördelning för fastighetsskötare

Fastighetsskötarna inom både bostäder och verksamhetslokaler har delat upp Nybos områden så att var och en har sin huvudsakliga ansvarsområde....
När det gäller bostäderna är det två fastighetsskötare som har huvudansvaret för det husnära yttre skötseln och för entréerna. Alla fastighetsskötare kan jobba var som helst i beståndet, men just de här får ett övergripande ansvar för sina områden. Denna förändring är en led i arbetet efter Aktivbo undersökningen och förhoppningen är att hyresgäster kommer att se en markant skillnad på utemiljön och uppleva sin närmiljö som ren och snygg.

Samma sak gäller för skolor och förskolor. Där kommer två av fastighetsskötarna att ha varsitt ansvarsområde. De kommer att rondera en gång i veckan i sina områden.
Detta är även ett steg i att skapa ett mycket tätare samarbete mellan fastighetsskötarna, lokalvården och gatukontoret.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se