NYBO kommer till Nykvarns kommuns Kundcenter

Nykvarnsbostäder kommer under vissa lördagar att finnas på Nykvarns kommuns Kundcenter för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Passa på och kom med era frågor och synpunkter följande lördagar som är indelade i olika teman.

7/2 — Ann Söderström /Vd, svarar på frågor om bolagets framtida planer och utveckling samt tar emot synpunkter.
7/3 — Kjell Åström / Avdelningschef  gata, park, VA- svarar på frågor avseende kommunens gator, vägar, parker, lekparker, badplatser, vatten och avlopp, snöröjning  mm. samt tar emot synpunkter.
11/4 — Lars Tuhkasaari / Avdelningschef Kommunala verksamhetslokaler.
Pia Laukkanen / Avdelningschef Lokalvård,
Båda svarar på frågor gällande kommunens verksamhetslokaler och skötsel av dessa, ex skolor, förskolor samt övriga kommunala lokaler samt tar emot synpunkter.
9/5 — Björn Wredenmark / Avdelningschef Bostäder, svarar på frågor avseende skötsel av NYBOs bostäder och områden, samt tar emot synpunkter.
13/6 — Leila Halvardsson / Avdelningsansvarig Kundservice, svarar på frågor avseende NYBOs bostäder och områden,  mer riktat kring frågor gällande köhantering, boregler samt samrådsmöten med hyresgäster, samt tar emot synpunkter.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se