2017-01-17

Nybo och Hyresgästföreningen har kommit överens om ny hyresnivå för 2017.

Hyresnivån höjs med 0.9% från den 1 maj 2017. För en bostad med en månadshyra om 8 000 kronor motsvarar det 72 kronors höjning per månad.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se