Nybo
Nykvarns kommun

Ny chef för Fastighetsservice och Bostäder

Björn Wredenmark blir från och med den 13 maj förvaltningschef för verksamhetsområdet Fastighetsservice och Bostäder som omfattar förvaltning av bostäder, lokaler och kommunala verksamhetslokaler. Björn har sex års erfarenhet inom fastighetsförvaltning i bolaget, närmast i rollen som arbetsledare. Han efterträder Catharina Eriksson.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se