Ny chef för Fastighetsservice och Bostäder

Björn Wredenmark blir från och med den 13 maj förvaltningschef för verksamhetsområdet Fastighetsservice och Bostäder som omfattar förvaltning av bostäder, lokaler och kommunala verksamhetslokaler. Björn har sex års erfarenhet inom fastighetsförvaltning i bolaget, närmast i rollen som arbetsledare. Han efterträder Catharina Eriksson.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se