2018-11-05

Ny driftansvarig för våra lokaler

Lars Tuhkasaari, som tidigare ansvarat för våra verksamhetslokaler, går vidare till en tjänst som fastighetsskötare. Nu tar i stället Björn Wredenmark över den dagliga driften för lokalerna. Ni som vill göra en felanmälan går tillväga på samma sätt som tidigare, alltså via kundservice eller Nybos hemsida. 

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se