2020-07-22

Nykvarnsbostäder och Kommunen flaggar för mångfald

Med anledning av Stockholm Pride hissar Nybo och kommunen upp regnbågsflaggan på ett antal ställen i Nykvarn under perioden 22 juli och 10 augusti. – Vi tror på ett inkluderande samhälle med respekt för alla människors lika värde, säger Janette Jardefalk, Vd i Nybo.

I år firas Stockholm Pride digitalt med en livesänd festival från den 31 juli till den 2 augusti. Festivalen innehåller strömmande seminarier, artistframträdanden och nedslag från olika event runt om i Stockholm. Även Pride Parade genomförs digitalt i år.

Flaggan kommer att synas på ett 20-tal ställen i kommunen, i våra bostadsområden, på skolor, förskolor, äldreboende och övriga fastigheter tillhörande kommunen. Flaggningen uteblir i Mörby eftersom tillfälliga kommunhuset saknar flaggstång.
-I Nykvarn ska alla ha samma rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet, kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättningar eller religion, säger Janette.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se