Nybo
Nykvarns kommun

Ny på gatukontoret

Den 12 September började Andreas Lundqvist på gatuavdelningen. Andreas är anläggningsarbetare och arbetar huvudsakligen med gata och VA. Andreas fyller en tidigare vakans på avdelningen, som därmed nu är fullt bemannad.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se