Nybo
Nykvarns kommun

Nytt från Gata- och parkavdelningen

Efter att den stora omgången sandsopningen nu är klar vidtar finsopningen. Den innebär att de sandpartiklar och sanddamm som funnits kvarefter sopningen nu också tas upp. Finsopningen beräknas pågå under två veckor.

Trädgårdsavfallsinsamlingen är också klar och nu körs trädgårdsavfallet till kompostering. Under de kommande veckorna pågår också ihopsamlandet av allt sly som enheten tidigare har röjt på allmän naturmark. Även detta går till kompostering.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se