2016-08-19

Ommålat och på gång

Som synes har Björkestaskolan målats om i falurött, något som väckt stor uppskattning. Arbetena har blivit klara inför skolstarten. Björkestahallen målas om i samma kulör – där ska ytterligare delar av fasadbeklädnaden först bytas ut innan arbetet kan slutföras. Samma sak gäller fritidsgården, där hela fasadpanelen ska bytas ut och sedan målas i samma färg.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se