Pågående arbeten på gata- och parkavdelningen


Ny Busskur Mörby

Gata och park har monterat en ny busskur i Mörby. Den finns längst bort vid vändplan på Mörbyvägen.

Återplantering av träd

Just nu pågår återplantering av träd på olika platser, bland annat med nya popplar på MaskinförarevägenAB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se