På gång på gata och parkavdelningen

Höstjobb för parkavdelningen
Just nu ar det några verkliga höstjobb som dominerar på parkavdelningen. Dels klipps häckar ner för att ge bättre tillväxtmöjligheter under kommande växtsäsong och för att också snygga till utseendet. Därtill kommer arbetet med höstlöv runt bostäder och parker. Där det är stora gräsytor blåser man bort löv från gångvägar ut på gräsmattorna. Där klipps de sedan ner i den sista gräsklippningen för säsongen och bidrar till gödningen av gräsmattan. På mindre gräsmattor samlas löven upp och lämnas till kompostering.......
Lekplatsbesiktningar
Nybos certifierade lekplatsbesiktigare, Pirjo Akkanen, har nu hunnit gå igenom i stort sett alla de lekplatser som hör till bostäder och parker. Härnäst tar hon itu med lekplatser vid skolor och förskolor. En gång om året görs en grundlig besiktning som protokollförs och kan föranleda åtgärder. Däremellan görs också ytterligare en okulärbesiktning av varje lekplats. Dessutom hjälps all personal åt med att löpande titta till lekplatserna för att se om något behöver lagas.

Gatubelysningen underhålls
Gatuavdelningen har just påbörjat underhåll av gatubelysningen i kommunen. En första insats har rört belysningen för den nya gång- och cykelvägen längst Södertäljevägen, så att allt fungerar till invigningen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se