2016-03-07

Papperskorgar och askkoppar

Ett antal papperskorgar har satts upp utanför entréerna på Järnavägen 10-14 och Skogsvägen 1B, liksom vid den nya parkbänken i stenpartiet på gården.
Läs mer -->

Inom kort ska också fristående askkoppar sättas upp på motsvarande sätt. Detta har tidigare testats på andra ställen i beståndet med gott resultat – sedan askkopparna kommit upp har mängden fimpar på marken minskat betydligt.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se