2018-01-10

Parkavdelningen tar hand om granarna

Nu är det dags att kasta ut granen, och Nybos parkarbetare gör processen enklare. Lägg ut din gamla gran intill någon av de granar som Nybo prytt bostadsområdena med. Sedan dyker parkavdelningen upp med en lastbil och fraktar bort högarna. Obs: granen måste vara på plats senast fredag den 19 januari.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se