2016-01-29

Personalmöte om Aktiv Bo

Onsdagen den 3 februari är kontoret stängt hela dagen. Då ska all personal samlas för att gå igenom resultatet av den senaste Aktiv Bo-mätningen och påbörja arbetet med handlingsplaner för det kommande året.
Akuta ärenden under onsdagen hänvisas till journumren.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se