2018-05-09

Planerat strömavbrott berör TV och internet.

Telge Nät informerar:

På grund av underhållsarbeten på Telge Näts anläggningar avbryts strömleveransen:

Söndagen 2018-05-13 klockan 23:00 till Måndag 2018-05-14 klockan 04:00

Detta gör att TV och internet kommer ligga nere under denna tid även på adresser som inte berörs av strömavrottet.

 

 

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se