Nybo
Nykvarns kommun
2016-06-14

Promenadslinga i Engelska Parken

Gata och park håller just nu på att ordna en anlagd promenadslinga i Engelska Parken. Den löper i ruffen mellan parken och ån och är främst tänkt som promenadstråk, även om den förstås också kan användas som en kort motionsslinga.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se