2020-04-17

Radonmätning i hyreslägenheter

Radon i bostäder kan komma från olika källor, till exempel marken under och runt om huset, byggnadsmaterialet och vattnet som används i hushållet.

Nykvarnsbostäder har enligt strålskyddslagen och miljöbalken ett ansvar att mäta och åtgärda om det finns höga halter av radon i någon av hyreslägenheterna. Mätningarna ska göras var 10:e år från oktober till april under 60 dagar enligt rutinen för radonmätningar. Rutinen utgår från Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder och uppdateras kontinuerligt. Rutinen som är från 2018-09-26 uppdaterades 2020-04-14.

Om en lägenhet har högre snittmätvärde än 200 becquerel, den referensnivå och gränsvärde för radon i byggnader som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar, tar vi fram en åtgärdsplan. Åtgärderna genomförs och om efterkontrollen visar att värdet inte minskat sätts ytterligare insatser in. I slutrapporten ska värdet vara under referensnivån.

På Åshöjdsvägen har vi sedan 2005 sett högre gränsvärden. Åtgärder för att sänka nivåerna sattes in och de lägenheter som vid mätningen 2009 hade högre gränsvärden såg vi över hur ventilationen och kanalerna fungerade. Vid mätningen 2018 hade några lägenheter fortfarande högre värden än tillåtet och en ny åtgärdsplan togs fram. I marklägenheterna försöker vi sänka nivån genom att täta mot grunden. Sedan 1 mars gör vi långtidsmätningar för att se om åtgärderna gett resultat. Är halterna fortfarande för höga tas en ny plan fram tills värdet är under referensnivån.

Kommunen som har tillsynsansvaret kan komma med förelägganden och viten om vi inte åtgärdar för höga radonhalter.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se