2016-04-29

Rasta inte på gårdarna

I de trivselregler som gäller för Nybos fastigheter anges att vi inte ska rasta husdjur på gårdarna och se till så att de inte förorenar, särskilt där barn vistas. Hundar ska också hållas kopplade inom bostadsområdena.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se