Nybo
Nykvarns kommun
2016-04-29

Rasta inte på gårdarna

I de trivselregler som gäller för Nybos fastigheter anges att vi inte ska rasta husdjur på gårdarna och se till så att de inte förorenar, särskilt där barn vistas. Hundar ska också hållas kopplade inom bostadsområdena.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se