2019-07-23

Regnbågsflaggor för mångfald

Både Nybo och Nykvarns kommun värnar om mångfald och människors lika värde. Därför hissas i dag regnbågsflaggor på ett 20-tal platser runt om i kommunen vid både skolor, förskolor, äldreboenden och i våra bostadsområden. Flaggorna kommer sedan att vara på plats i tre veckor framåt, och då alltså även under Stockholm Pride som startar på måndag 29/7.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se