2018-04-09

Rekrytering pågår

Nu har ansökningstiden till kundtjänst-jobbet här hos oss på Nykvarnsbostäder tagit slut.
Tio personer har kallats till intervju, under vecka 17 och 18. Därefter hoppas vi så snart som möjligt ha en ny medarbetare på plats.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se