Nybo
Nykvarns kommun
2015-12-13

Riskträd måste tas ner

Nybos parkavdelning har nyligen upptäckt några så kallade riskträd i området mellan Karaffen och Björkestaskolan.

Ett riskträd är ett sådant träd som under en tid blivit gradvis sämre till dess att det kan utgöra en fara, till exempel med fallande grenar. Träden kommer därför att tas ner så snart det är möjligt.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se