2015-12-13

Riskträd måste tas ner

Nybos parkavdelning har nyligen upptäckt några så kallade riskträd i området mellan Karaffen och Björkestaskolan.

Ett riskträd är ett sådant träd som under en tid blivit gradvis sämre till dess att det kan utgöra en fara, till exempel med fallande grenar. Träden kommer därför att tas ner så snart det är möjligt.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se