2013-08-06

Säkra badplatser

Under sommaren har det vid ett flertal tillfällen i länet påträffats främmande föremål i vattnet på badplatser, och tyvärr har det också förekommit att badande har skadat sig när man har dykt från brygga på dessa föremål. Om du hittar främmande föremål i vattnet på kommunens badplatser vill vi ha information om detta.
Kommunen vill tillsammans med brandförsvaret uppmana alla att ha extra uppmärksamhet och att betrakta alla vatten som "okända". Kontrollera därför att vattnet verkligen är fritt innan du dyker eller hoppar i.

Om du hittar farliga föremål under vattnet vid badplatsen vill vi att du kontaktar polisen på telefon 11414 och Södertörns larmbord på telefon 08- 721 23 13.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se