Samrådsmöte tvättstuga

2012-05-15 hade Nykvarnsbostäder ett samrådsmöte med hyresgäster och hyresgästföreningen
om hur vi ska åtgärda/renovera tvättstugan på Gammeltorpsvägen 1. Många bra synpunkter framfördes av hyresgäster och vi tar med oss dessa när vi tar fram ett förslag. När vi har ett förslag kommer vi att kalla fokusgruppen som bildades för vidare diskussion.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se