Nybo
Nykvarns kommun

Samrådsmöte tvättstuga

2012-05-15 hade Nykvarnsbostäder ett samrådsmöte med hyresgäster och hyresgästföreningen
om hur vi ska åtgärda/renovera tvättstugan på Gammeltorpsvägen 1. Många bra synpunkter framfördes av hyresgäster och vi tar med oss dessa när vi tar fram ett förslag. När vi har ett förslag kommer vi att kalla fokusgruppen som bildades för vidare diskussion.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se