2015-09-14

Samtliga vattenmätare byts

1.200 av totalt 1.440 villavattenmätare i Nykvarn ska bytas ut, vilket innebär att en del grävningsarbeten...

kommer att pågå i kommunens gator och vägar under en treårsperiod. I ett första skede sedan årsskiftet har ungefär 500 av totalt över 1.200 vattenmätare bytts ut, resten byts löpande i takt med att väder- och markförhållandena tillåter.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se