2019-04-27

Sanden får nytt liv

Nu är det vår och så gott som all sand från vinterns halkbekämpning (i år cirka 800–1000 ton) har tagits bort från våra gator och vägar. Bra att veta i sammanhanget är att sanden inte går till spillo. Tvärtom. Allt som tas upp skickas vidare på deponi där sanden tvättas och renas, och därefter säljs på nytt.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se