2017-09-25

Sandlåda plockas bort

Den lilla sandlådan på Åshöjdsvägen har gjort sitt. Barnen leker numera mycket hellre i den nya parken intill. Därför tas nu den gamla sandlådan bort och marken förses i stället med ny jord och gräsfrön.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se