2015-10-16

Sandningslådor byts ut

Gata och Park har gjort en inventering av sandningslådorna – alltså de
lådor som innehåller sand för sandning när halkan slår till.

Man har konstaterat att många av dem är rejält åtgångna av väder, vind och tid och ett trettiotal lådor ska därför bytas ut mot nya de kommande veckorna.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se