Sandsopningen fortsätter

Gata- och park har ägnat en lång tid åt att sandsopa runt om i kommunen. Nu är man färdig med alla skolor och tar närmast itu med förskolorna.
Samtidigt pågår sandsopning parallellt områdesvis bland bostäder och på övriga gång och cykelvägar. I slutet av april räknar man med att sandsopningen ska vara klart.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se