2016-04-08

Sandsopningen går vidare

Gata och parkavdelningen lägger just nu ner stora ansträngningar på sandsopningen, som avbryts under långa perioder av dåliga väderförhållanden. Man har klarat av merparten i skolor under påsklovet och grovsopat gång och cykelvägar. Läs mer -->

Nykvarns centrum sopas i huvudsak tidigt på morgnarna och därefter sopas det allmänna vägnätet.
De kommande veckorna läggs tonvikten på sopning runt bostäderna, ett tidskrävande arbete i flera moment som också tar i anspråk insatser från fastighetsskötarna.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se