2016-04-01

Sandsopningen igång

Gatuavdelningen har påbörjat arbetet med att sopa upp all sand från vinterns halkbekämpning. De har hunnit ta merparten runt skolor och i centrum innan ett tillfälligt snöfall avbröt arbetet. Läs mer -->

Under de kommande veckorna fortsätter sopningen runt om i kommunen.
Undvik att parkera bilar, husvagnar, släpkärror och andra fordon på gator och vägar under sopningsveckorna.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se