2016-04-25

Sandsopning i slutskedet

Gata och park är nu helt färdiga med sandsopningen i tätorten. Under vecka 17 räknar man med att kunna påbörja de sista insatserna, som främst omfattar Mörbyområdet.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se