Nybo
Nykvarns kommun
2016-04-25

Sandsopning i slutskedet

Gata och park är nu helt färdiga med sandsopningen i tätorten. Under vecka 17 räknar man med att kunna påbörja de sista insatserna, som främst omfattar Mörbyområdet.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se