Sandsopning påbörjad

Under vecka 13-15 pågår sandupptagningen på Gata- och parkavdelningen. Arbetets framskridande beror helt på väderutvecklingen så här i början av våren. Vi vill be alla fastighetsägare att sopa sina trottoarer rena från sand och grus. Sopa ut sand och grus till rännstenar och gator så att sandupptagningsfordon kommer åt den.  

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se