2015-09-18

Sjukdom på fastighetsavdelningen

Nybos fastighetsavdelning har oturligt drabbats av flera samtidiga sjukdomsfall, vilket har inneburit att man ligger närmare en vecka efter med felanmälan...

Den senaste veckan har man endast kunnat åtgärda akuta insatser – från och med måndag den 21 september ska bemanningen vara i det närmaste normal igen och man kan börja jobba sig ikapp.
Avdelningen beklagar de eventuella olägenheter detta kan ha medfört.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se